Jongeren stimuleren bij hun opleiding en vorming op het terrein van architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte