Heb je een project op het gebied van architectuur maar niet genoeg middelen om het project te realiseren? Dan kun je bij de FGF terecht voor een financiële bijdrage van € 2.500. Ieder kwartaal worden de aanvragen door het FGF bestuur beoordeeld. De FGF beoordeelt alleen kleinschalige projecten die het algemeen belang dienen en waar bij voorkeur gewerkt wordt met vrijwilligers. Hierover kun je meer lezen bij criteria en eerdere kwartaalwinnaars.

Criteria vastgesteld voor donaties vanaf 2023:

  1. Het gaat over architectuur.
  2. Het betreft opleiding en vorming in de architectuur in de brede zin van het woord, ook mbt kunst, cultuur, mode, techniek, wetenschap, etc.
  3. Het project heeft ondernemende eigenschappen.
  4. Kleinschalige projecten, waarbij de FGF-bijdrage van maximaal €2.500 er toe doet! Dat betekent: zonder het FGF-geld gaat het niet lukken.
  5. De FGF vindt het mooi als je met vrijwilligers werkt.
  6. Een heldere begroting.
  7. U bent bereid – indien uw project wordt geselecteerd – mee te werken aan publicatie op de website en u levert hiervoor materiaal aan.* Ook vermeldt u onze naam bij alle publicaties en/of uitingen over uw project en brengt ons daarvan op de hoogte.

Naast de financiële ondersteuning biedt de Fleur Groenendijk Foundation ook een  mogelijkheid tot het verkrijgen van adviserende/netwerk ondersteuning. Mocht u behoefte hebben aan deze ondersteuning, dan kunt u dit aangeven in uw aanvraag.
Wij verwachten binnen een jaar een eindpublicatie van het project. Als het project na een jaar nog niet klaar is, is het ook toegestaan een voorlopige eindpublicatie aan ons te verstrekken. Ook deze informatie wordt op de website en Facebook gedeeld.
De verantwoording van de teksten blijft bij de schrijver ervan.

* De secretaris van de FGF, mevrouw Dikkie Scipio, schrijft een column over (het project van) de kwartaalwinnaar dat ook op deze website en social media wordt geplaatst. Hierover is meer te lezen bij Kwartaalwinnaars.


Procedure:
De laatste tijd neemt het aantal aanvragen toe en het beschikbare geld blijft hetzelfde. Hoe meer je project voldoet aan bovenstaande  criteria, hoe meer kans je maakt op toekenning. Een aanvraag dient digitaal ingestuurd te worden, moet kort en krachtig zijn en in ieder geval uit niet meer dan drie pagina’s (inclusief eventuele bijlagen) bestaan. De aanvragen zullen per kalenderkwartaal verzameld worden. Na afloop van het kwartaal zal het bestuur van de FGF binnen twee, maximaal drie weken de aanvragen beoordelen.


Inzendtermijnen:
1e kwartaal 2023: uiterlijk 31 maart
2e kwartaal 2023: uiterlijk 30 juni
3e kwartaal 2023: uiterlijk 30 september
4e kwartaal 2023: uiterlijk 31 december

Let u dus vooral op bij aanvragen die vroeg in het kalenderkwartaal worden ingediend: het kan dan alleen maar gaan om een project dat tenminste 3,5 maand later wordt uitgevoerd. Er wordt per kwartaal slechts één project geselecteerd. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de selectie van het winnende project en beseffen dat we ook mensen moeten teleurstellen, zeker wanneer de kwaliteit van de ingezonden projecten dicht bij elkaar ligt. Na afloop van het kwartaal worden de inzenders van de keuze op de hoogte gesteld. De keuze is definitief en onherroepelijk, er kan niet over worden gecorrespondeerd.

Tijdens het organiseren van de Meester 2018, merkte ik dat veel mensen dachten geen aanspraak te maken op de kwartaalaanvragen. Herkent u dit? Of heeft u een andere vraag?  Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en dan komen wij zo snel mogelijk met een antwoord bij u terug.