WINNAAR 2e KWARTAAL 2022

Tiemen Anema

in samenwerking met

Rogier Franssen

 

100 jaar Julius Kwartier

Wij zijn Tiemen Anema en Rogier Franssen , twee jonge architecten èn
bovenal trotse bewoners van het Justus van Effenkwartier. Dagelijks
maken wij het huidige rijke en sociale leven mee, zoals Michel Brinkman
het ooit heeft bedoeld. Een rijk en divers palet aan mensen vormt een
hechte gemeenschap. Buren borrelen samen op de bovenstraat, ruilen
overbodige spullen en kijken naar elkaar om. Ten tijde van de huidige
wooncrisis is het Justus van Effenkwartier 100 jaar na de bouw daarom
relevanter dan ooit.
Echter ontbreken in de beschikbare materialen en archieven deze
recente momenten. Daarom zouden wij graag het huidige leven willen
vastleggen en het verhaal van het Justus van Effenkwartier willen
complementeren. Dat doen wij in de vorm van een beeldend essay dat
wij toevertrouwen aan Rotterdams fotograaf Rubén Dario Kleimeer. Hij is
bijzonder kundig in het portretteren van het stedelijke landschap en de
openbare ruimte.

Na mijn afstuderen wil ik mijn onderzoek naar publieke ruimtes en functies voortzetten om voor en met de CultuurWerkplaats Tarwewijk (CWT) een tuinpaviljoen te realiseren. Sinds twee jaar woon ik zelf in de Tarwewijk en ik zie dat de CWT een belangrijke sociale schakel in de / mijn wijk vervult. Inmiddels maak ik deel uit van het team van de CWT. Samen met andere creatieve ondernemers die betrokken zijn bij de CWT wil ik de uitdaging
aangaan om het huidige amfitheater te transformeren tot een tuinpaviljoen. De bedoeling is dat deze plek ook bij slecht weer als theater kan fungeren en tevens voor andere activiteiten door grotere groepen te gebruiken is. Dat is
namelijk in de twee ruimtes van het pand zelf niet mogelijk. Bovendien hebben tuinpaviljoens een bijzondere sfeer van groen, rust en licht die door binnenruimtes niet te evenaren valt.

WINNAAR 1e KWARTAAL 2022

Floor van Meeuwen en Karin Trenkel met het project:

 ONTWERPEND ONDERZOEK TUINPAVILJOEN.