Kwartaalwinnaar 1 2022 – Floor van Meeuwen en Karin Trenkel 

met het project: ONTWERPEND ONDERZOEK TUINPAVILJOEN.


Kwartaalwinnaar 2 2022 – Tiemen Anema

in samenwerking met Rogier Franssen. 100 jaar Julius Kwartier.

Wij zijn Tiemen Anema en Rogier Franssen , twee jonge architecten en
bovenal trotse bewoners van het Justus van Effenkwartier. Dagelijks
maken wij het huidige rijke en sociale leven mee, zoals Michel Brinkman
het ooit heeft bedoeld. Een rijk en divers palet aan mensen vormt een
hechte gemeenschap. Buren borrelen samen op de bovenstraat, ruilen
overbodige spullen en kijken naar elkaar om. Ten tijde van de huidige
wooncrisis is het Justus van Effenkwartier 100 jaar na de bouw daarom
relevanter dan ooit.
Echter ontbreken in de beschikbare materialen en archieven deze
recente momenten. Daarom zouden wij graag het huidige leven willen
vastleggen en het verhaal van het Justus van Effenkwartier willen
complementeren. Dat doen wij in de vorm van een beeldend essay dat
wij toevertrouwen aan Rotterdams fotograaf Rubén Dario Kleimeer. Hij is
bijzonder kundig in het portretteren van het stedelijke landschap en de
openbare ruimte.

Na mijn afstuderen wil ik mijn onderzoek naar publieke ruimtes en functies voortzetten om voor en met de CultuurWerkplaats Tarwewijk (CWT) een tuinpaviljoen te realiseren. Sinds twee jaar woon ik zelf in de Tarwewijk en ik zie dat de CWT een belangrijke sociale schakel in de / mijn wijk vervult. Inmiddels maak ik deel uit van het team van de CWT. Samen met andere creatieve ondernemers die betrokken zijn bij de CWT wil ik de uitdaging
aangaan om het huidige amfitheater te transformeren tot een tuinpaviljoen. De bedoeling is dat deze plek ook bij slecht weer als theater kan fungeren en tevens voor andere activiteiten door grotere groepen te gebruiken is. Dat is
namelijk in de twee ruimtes van het pand zelf niet mogelijk. Bovendien hebben tuinpaviljoens een bijzondere sfeer van groen, rust en licht die door binnenruimtes niet te evenaren valt.


Kwartaalwinnaar 3 2022 – Hedwig van der Linden & Kevin Westerveld

Project Parklet-Paviljoen ‘Binnenste Buiten’

Hedwig van der Linden en Kevin Westerveld richtten in 2021 de
ontwerppraktijk Dérive op waarmee ze zich richten op architectuur,
publieke ruimte en stedelijke strategieën. Ze zetten hun krachten in
om al tijdens het onderzoek- en ontwerpproces lokale coalities
te (co)creëren en om lucht te brengen in complexe opgaven door
onverwachte ontmoetingen te faciliteren en stimuleren. Dit doen
we door het toepassen van het concept ‘dérive’ als methode vanuit
het geloof dat we dienen te ontwerpen door wandelingen, observaties
en workshops te organiseren in het veld met de huidige gebruikers
om plekken te maken waar iedereen zich thuis voelt. Het
concept ‘Dérive’ is afkomstig uit de Situationisme-beweging: dérive
is een psycho-geografische methodiek om de emotioneel ervaarde
situaties in een stedelijk gebied in kaart te brengen. Deze beweging
is halverwege de vorige eeuw ontstaan als kritiek op de modernistische
stedenbouw. Wij geloven dat dérive nog steeds relevant is
aangezien onze steden, wijken en straten aan de staan vooravond
van herontwikkelingen: Hoe kunnen we dérive als werkwijze vertalen
naar de 21ste eeuw, om deze gebieden niet (wederom) vanaf
de tekentafel te herdenken maar vanuit het veld voor en met haar gebruikers?
Dit doen we door inclusieve Dérive-workshop-wandelingen
te organiseren met alle betrokkenen. Zo ontdekken we welke
(groepen) mensen er leven in een wijk en wat hun behoeftes zijn.


Kwartaalwinnaar 4 2022 – Lilia Luganskaia 

Lilia Luganskaia is een multidisciplinair kunstenaar en auteur. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 2014. Lilia is de auteur van de boeken ‘Onderzoek naar liefde’ en ‘Hortus’. Luganskaia’s werken zijn aangekocht door de collectie van het Rijksmuseum, FOAM Museum, Fotomuseum Winterthur, Zwitserland en Martin Parr Foundation. Ze nam deel aan tal van internationale solo- en groepstentoonstellingen.

Arboretum is een voortzetting van Lilia’s artistiek onderzoek naar de sociaal-politieke geschiedenis van bloemen, planten en tuinieren. Met het Hortusproject onderzocht Lilia de betekenis van bloemen die ze was omringd door in haar buurt in Amsterdam West. Voor het Arboretum-project was ze dat uitgenodigd door Trompenburg Tuinen & Arboretum om het tuinengebied en erfgoed te verkennen, eindigend in een tentoonstelling. Ze streeft naar een eigentijdse kijk op de historische botanische tuin door gebruik te maken van haar artistieke methoden en onderzoek. De tentoonstelling zal zich ook als een proces ontvouwen. Tijdens dit project gaat Lilia installaties bouwen met planten uit de tuin, die ze gaat fotograferen. Deze zullen worden gepresenteerd als foto’s en als beeldhouwwerken. Daarnaast zal de tentoonstelling vergezeld gaan van een publicatie van 10-12 pagina’s. Trompenburg richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in kunst, plantkunde, feminisme, geschiedenis, conceptueel fotografie en kunst.