Aanvragen kunnen worden ingediend bij fg@pg2.nl

Het bestuur bestaat uit:

Hr. Fleur Groenendijk, voorzitter
Mevr. Ania Molenda, secretaris
Hr. Daniël van ‘t Zelfde, penningmeester

Het RSIN nummer van de Fleur Groenendijk Foundation is: 8160.42.494

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2012 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2013 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2014 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2015 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2016 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2017 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2018 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2019 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2020 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

 


Bestuursverslag 2020

Beleidsplan 2021-2026