Aanvragen kunnen worden ingdiend bij info@fleurgroenendijkfoundation.nl en fg@pg2.nl

Het bestuur bestaat uit:

Hr. Fleur Groenendijk, voorzitter
Mevr. Ania Molenda, secretaris
Hr. Daniël van ‘t Zelfde, penningmeester

Het RSIN nummer van de Fleur Groenendijk Foundation is: 8160.42.494

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2012 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2013 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2014 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2015 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2016 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2017 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2018 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2019 inclusief verantwoording uitgeoefende activiteiten

 

 


Samenvatting van het beleidsplan
6-11-2020
De FGF richt zich de komende periode op opleiding en vorming op het terrein van architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte. Het betreft een jaarlijkse promotieprijs De Meester van €5.000 en vier kwartaalbijdragen van ieder €2.500.
Het vermogen van de FGF is toereikend en bestemd voor de lange termijn.
Voor de komende periode wordt ook gestreefd naar grotere bekendheid met name ook via social media.