Kwartaalwinnaar 1 2021 – Ben Weir

I want to build upon the accumulative and volatile nature of the
city’s fabric. I propose to research and identify sites for
architectural interventions in the area. Incremental additions over
time, at a small scale, seen as fragments that add complexity and
diversity to public space.

Kwartaalwinnaar 2 2021 – Corné Strootman

“Tijdens een eerste bezoek aan Bergschenhoek ontwaarde ik strategieën van tijdelijkheid, verplaatsing, appropriatie en meervoudig ruimtegebruik: Medewerkers van de glasteeltbedrijven slepen tijden de lunchpauze de picknickbank naar buiten. Schapen rouleren over het gebied om het Raaigras in de strookjes langs de weg op te eten. De boer heeft zijn boerderij in de restruimtes tussen de kassen ingepast. En Libellen vliegen over de waterbassins. Deze strategieën kunnen een waardevolle aanvulling zijn tijdens de ontwikkeling van bestaande en nieuwe kassengebieden. Door gebruikt te maken van de strategieën tijdens het ontwerp van kassengebieden om te komen tot meer gelaagde en diverse voedselproductielandschappen.”

Kwartaalwinnaar 3 2021 – Johannes Langkamp

Ik ben een Duitse kunstenaar gevestigd in Rotterdam.

Het werk ‘Pleased to Meet you’ (zie foto), een bank, liet het publiek interactief deelnemen. Dit werk bestaat uit een houten constructie waarbij ongeveer  200 wielen een zitoppervlakte biedt. Ik was verrast door de interactieve
reactie van het publiek (diverse leeftijden) welke werden bewogen om samen te spelen.

Mijn werk ontstaat vanuit een ongedefinieerde drang om te experimenteren en te spelen. In de tentoonstelling in Nijmegen had deze drang alle vrijheid. In dit voorstel wil ik niet dat míjn drang alle vrijheid krijgt, maar juist de anderen.
Daarom wil ik een object creëren waarbij de onderdrukte drang van anderen om te spelen een plek en mogelijkheid krijgt in de openbare ruimte.

Kwartaalwinnaar 4 2021 – Murat Ali Cengiz

As a musician with a background in architecture, it is inevitable that I am interested in hearing mathematical shapes. Throughout my career as an artist, I have been inspired by George Stiny’s Shape grammars., Mandelbroth’s fractals and Escher’s transformative prictures amongst many others. These different worlds of architectural design, geometry and visual design all share a core idea that can be summarized by a quote from Mandelbroth: “Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end”. In other wordts: If you start with a basic shape and a basic rule to transform it, by repetaing the same modification over and over, you’ll and up with very complex and unique shapes.

The idea of shapes an calculating with spaes stayed with me when I moved on to being a performer as a pianist. As a musician I was intrigued to find an equivalaent of mathematical shapes in music. To explor this vision, I conducted a research titled “Musci Design Studio”, at Prins Claus Conservatorium (2014, Groningen).

The research was focused on modifying the architectural design studio class for the use of improvising muscians. It was based on gestalt,basic design principals, abstraction and the principals of shape grammars. The idea was to connect the mutual terminology of musici and visual arts, such as: patterns, textures, hierarchy, unity, contrast, rhythm, repetition, proximity, balance and space. The practical part of the studio was going out into the city (as is common practice in various architecture schools), finding an object, a building, a shape or an art product as inspiration, and capturing its essence.

I took the concpet of the design studio as a point of departure and turned towards a more visual method for representing organized sounds: graphic notations or ”musicographics”, a term that is quite out of fashion that I like to use. With a group of dedicated musicians, engineers and designers, I have been trying to develop visual languages to construct musicographics, using the principles of Mandelbrot, Escher and Stiny.