De Meester 2020: Johan van Ling

De jury: Dit plan is een politiek statement over Europa als eenheid, gerepresenteerd in wat de jury typeert als een Grand Palais van deze tijd… een huis voor alle Europeanen. Inhoudelijk en ontwerptechnisch heel sterk en daaro verkozen tot het project van De Meester 2020.

De Meester 2019: Ruud van Leeuwen

Ruud van Leeuwen won de Meester 2019 met zijn afstudeerwerkĀ Ā ‘Van Hammerbrook naar Hammerstadt’. De jury: “Een super gelaagd consistent plan dat een framewerk biedt waarbinnen de stad kan groeien in de tijd”.Ā Bijzonder is dat er zowel een regelgevend kader is geschapen als dat er ruimte is voor private initiatieven,Ā aldus de jury. RuudĀ sleepte behalveĀ de titel ook de promotieprijs vanĀ  ā‚¬5000 binnen.

 

De Meester 2018: Bram Van Ooijen

Bram van Ooijen koos het zeer actuele thema van vluchtelingenkampen. De jury: “…een indrukwekkende studie.”. In de introvideo geeft Bram zelf een toelichting.

De Meester 2017: Jurgen ten Hoeve

Wereldwijd groeien de steden. Op dit moment woont de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden en dit aandeel zal waarschijnlijk nog doorgroeien naar 70 procent in 2050. Steden zijn aantrekkelijk vanwege hun hoge concentratie aan kansen en mogelijkheden. Je vindt er alles bij elkaar: werk, scholen, winkels, vervoer, vermaak. Maar de stedeling betaalt daarvoor wel een prijs, die van hectiek en onrust. In de stad is daar geen ontkomen aan. Overal is beweging, geluid en licht. Overal vechten gebouwen, reclames, autoā€™s en mensen om onze aandacht. De zintuigen raken overprikkeld en stress is het resultaat. Waar vindt de stedeling een plek om zijn zintuigen tot rust te brengen en tot zichzelf te komen? Met zijn ontwerp Stadsklooster Rotterdam formuleert architect Jurgen ten Hoeve een antwoord op deze vraag.

De Meester 2015: Ruben Sannen

Om antwoord te bieden aan de groeiende waterproblemen in Jakarta heeft Ruben Sannen in zijn afstudeerontwerp de traditionele kampong doorontwikkeld tot een duurzame stadswijk waarin de wateropgave decentraal wordt opgelost.

De jury: ā€œTanah Antara is een consequent en visionair project waarbij op alle schaalniveaus aan de lokale cultuur is gedacht. Met zijn overtuigende, goed onderbouwde presentatie gaat Ruben Sannen in op de realiteit. Hij plaats zichzelf in de maatschappij in plaats van daarboven.ā€

De Meester 2016: Alex de Jong

Nederland kent een enorme wateropgave. Het water komt van alle kanten. Daar wordt al op allerlei manieren aan gewerkt, maar er blijven majeure knelpunten bestaan. Zoals in Arnhem, waar zich een enorm ā€˜bottleneckā€™ in het nationale rivierensysteem bevindt. Terwijl een vergelijkbaar probleem in Nijmegen inmiddels is aangepakt, gebeurt er in Arnhem niets. Met zijn project laat Alex de Jong zien dat een enorme ingreep, een ā€˜stadsoverlaatā€™, mogelijk is, die tegelijkertijd de katalysator kan zijn voor de vernieuwing van de naoorlogse wijk Groot Malburgen.

De Fleur Groenendijk Foundation (FGF) wil jongeren stimuleren in hun opleiding en vorming op het terrein van architectuur. Architectuur in de breedste zin van het woord, ook in relatie tot kunst, cultuur of wetenschap. Ieder kwartaal kan je een aanvraag indienen voor een subsidie van ā‚¬2.500 om daarmee jouw project te kunnen realiseren.

Daarnaast heeft de foundation de promotieprijs De Meester in het leven geroepen met als doel de jonge architect of stedenbouwkundige te ondersteunen en zijn/haar werk een podium te geven. De naam De Meester staat voor meesterschap in het vakgebied van architectuur en stedenbouw.Ā 

Studeer jij af aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) en denk jij dat jouw afstudeerproject een nieuwe kijk geeft op jouw onderwerp? Heb je een verfrissend nieuwe visie en denk je dat je met jouw ontwerp het verschil kan maken? Kortom, ben jeĀ meester op jouw gebied? Zorg dan dat je genomineerd wordt voor De Meester, de promotieprijs voor architectuur en stedenbouw!

Prijs
De prijs is een promotieprijs van ā‚¬5.000 en dient ingezet te worden voor het creĆ«ren van naamsbekendheid van het werk en/of de net afgestudeerde architect of stedenbouwer.

Beoordelingscriteria

  • Het werk moet onderscheidend of visionair zijn.
  • Het werk moet zodanig waarde toevoegen aan de context, dat deze zonder haar niet meer voor te stellen is.
  • Het werk moet een monumentaliteit in zich hebben in die zin dat het ook na functieverlies het behouden waard is.
  • Het werk moet communicatief sterk zijn.

Jury
Naast vertegenwoordigers uit de vakdisciplines bestaat de vijfkoppige jury ook uit twee leden uit respectievelijk de wetenschap of cultuursector of iemand uit de promotiesector (media/grafische/film/foto/reclame). De laatste heeft zitting in de jury vanuit het oogpunt dat deze persoon zich zal inspannen om de winnaar te helpen bij het promoten van zijn of haar werk.

Procedure
Na een voorselectie worden alle projecten aan de jury voorgelegd waaruit drie kandidaten worden gekozen. Alle genomineerden krijgen vervolgens de kans om zelf hun werk te presenteren.

De Avond van De Meester
De Meester is een promotieprijs en daarom is de presentatie en beoordeling van de drie genomineerde kandidaten openbaar. Tijdens een avond presenteren de kandidaten hun plan aan publiek en jury. Na de pauze, waarin de jury zich beraadt, vertellen de juryleden ieder zelf wat ze van de projecten vinden, waarna direct De Meester bekend wordt gemaakt en de prijs wordt toegekend.