Criteria vastgesteld voor donaties 2023:

  1. Het gaat over architectuur, beeldende kunst of kunst in de openbare ruimte.
  2. Het betreft opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra, stations, etc.).
  3. Het project heeft ondernemende eigenschappen.
  4. Kleinschalige projecten, waarbij de FGF-bijdrage van maximaal €2.500* er toe doet! Dat betekent: zonder het FGF-geld gaat het niet lukken.
  5. De FGF vindt het mooi als je met vrijwilligers werkt.
  6. Een heldere begroting.
  7. Je bent bereid – indien je project wordt geselecteerd – mee te werken aan publicatie op de website en je levert hiervoor materiaal aan. Ook vermeld je onze naam bij alle publicaties en/of uitingen over je project en brengt ons daarvan op de hoogte.

*De uitbetaling van het toegekende bedrag wordt in twee delen gedaan: de eerste 80 procent ontvang je direct, de laatste 20% ontvang je zodra de FGF een follow up heeft ontvangen om op de website te plaatsen.

Naast de financiële ondersteuning biedt de Fleur Groenendijk Foundation ook een  mogelijkheid tot het verkrijgen van adviserende/netwerk ondersteuning. Mocht je behoefte hebben aan deze ondersteuning, dan kun je dit aangeven in je aanvraag.

Wij verwachten binnen een jaar een eindpublicatie van het project. Als het project na een jaar nog niet klaar is, is het ook toegestaan een voorlopige eindpublicatie aan ons te verstrekken. Ook deze informatie wordt op de website en Facebook gedeeld.

De verantwoording van de teksten blijft bij de schrijver ervan.

Procedure:
Hoe meer je project voldoet aan bovenstaande  criteria, hoe meer kans je maakt op toekenning. Een aanvraag dient digitaal ingestuurd te worden, moet kort en krachtig zijn en in ieder geval uit niet meer dan drie pagina’s (inclusief eventuele bijlagen) bestaan. De aanvragen zullen per kalenderkwartaal verzameld worden. Na afloop van het kwartaal zal het bestuur van de FGF binnen twee, maximaal drie weken de aanvragen beoordelen.

Bij het indienen van een aanvraag ga je automatisch akkoord met de mogelijkheid dat de aanvraag wordt geplaatst op www.fleurgroenendijkfoundation.nl en andere vormen van social media, ongeacht de uitkomst van de beoordeling.

Inzendtermijnen:
1e kwartaal 2023: uiterlijk 31 maart
2e kwartaal 2023: uiterlijk 30 juni
3e kwartaal 2023: uiterlijk 30 september
4e kwartaal 2023: uiterlijk 31 december

Let dus vooral op bij aanvragen die vroeg in het kalenderkwartaal worden ingediend: het kan dan alleen maar gaan om een project dat tenminste 3,5 maand later wordt uitgevoerd. Er wordt per kwartaal slechts één project geselecteerd. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de selectie van het winnende project en beseffen dat we ook mensen moeten teleurstellen, zeker wanneer de kwaliteit van de ingezonden projecten dicht bij elkaar ligt. Na afloop van het kwartaal worden de inzenders van de keuze op de hoogte gesteld. De keuze is definitief en onherroepelijk, er kan niet over worden gecorrespondeerd.