Wihdatopia is geworteld in het besef dat de vluchtelingencrisis van de eenentwintigste eeuw een stedelijk probleem is. Steeds meer mensen vluchten naar de stad in plaats van het kamp. Deze nieuwe beweging leidt tot een nieuw wereldwijd fenomeen, vluchtsteden. Eén van deze vluchtsteden is Amman de hoofdstad van Jordanië. De huisvestingsopgave heeft zich hier verplaatst van een niemandsland naar de bestaande leefomgeving. Hoe gaat Amman om met deze nieuwe realiteit? Wihdatopia verkent de mogelijkheden of voor dit stedelijk vraagstuk een stedelijke oplossing kan worden gevonden. Het onderzoek verkent deze horizon aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit de stad, het Palestijns vluchtelingenkamp Al-Wihdat. Een nederzetting met naar schatting 75.000 inwoners en meer dan 60 jaar na dato nog steeds ondersteund door internationale hulpverlening. Kamp en stad worden vaak gezien als twee verschillende entiteiten. De nieuwe realiteit van het vluchtelingenvraagstuk daagt ons uit deze vooringenomen juxtapositie achter ons te laten en op zoek te gaan naar de overeenkomsten tussen kamp en stad. Wihdatopia onderzoekt deze verbonden toekomst in drie onderdelen: empirisch onderzoek, ontwerp en reflectie.

Het empirisch onderzoek verkent de groei van het kamp in relatie tot de ontwikkeling van de stad en haar context. De observaties van Al-Wihdat’s historische ontwikkeling laten zien hoe het kamp van een uitzonderingspositie via een heterotopische tussenfase een symbiotische relatie met de stad Amman heeft ontwikkeld. Uit het vooronderzoek blijkt ook dat de afhankelijkheid en het isolement als gevolg van hulpverlening het kamp belemmeren om een volgende stap te maken in haar ontwikkeling. Na jaren van emancipatie is de vooruitgang gestagneerd. Door de aanwezigheid van het hulpverleningsinfuus en het gebrek aan centraal gezag zit de vluchtelingengemeenschap vast in tijd en ruimte. Op basis van een hypothetische ontwerpinterventie wordt deze uitzichtloze situatie doorbroken. De stedenbouwkundige ingreep is gebaseerd op twee bestuurlijke prikkels; het verbannen van internationale hulpverlening en verlenen van eigendomsrechten aan de bewoners die de grond al zo lang hebben bewoond. Het ontwerp bouwt voort op arabische principes uit een regionale planningstraditie. Het plan gaat uit van een onopgelost  ontwikkelingsperspectief. De strategische ingreep schept condities op basis waarvan het kamp organisch kan doorgroeien naar een inclusieve wijk. Een stadswijk met een architectuur en stedenbouw die een in potentie nieuwe set aan iconische afbeeldingen documenteert van een veel grotere relevantie en inhoud. De reflectie op het onderzoek toont aan dat vluchtelingenkampen onderdeel kunnen en moeten zijn van stedelijke ontwikkeling. Deze stelling wordt onderbouwd met een theorie die in verregaande mate ontleend is aan de ontwikkelingslogica van Al-Wihdat’s transformatie van kamp naar stad. Dit biedt uitzicht op een nieuwe norm voor het hulpverleningsvraagstuk als stedelijk probleem. Want deze vluchtsteden zijn namelijk de plaatsen waar een volgende generatie geboren zal worden, of waar de volgende grote explosie van geweld zal plaatsvinden. Door de stedelijke problematiek van vluchtelingenopvang onder ogen te zien, kan dit vraagstuk onderdeel worden van een narratief over steden van de toekomst wereldwijd. Onze kennis, vermogen en bereidheid om in deze plekken te investeren zal het verschil maken. 

Nominatie archiprix

Ook werkgever MUST is trots op Bram’s nominatie voor de Meester én Archiprix.

COLUMN BIJ “VANUIT INTERIEUR STADMAKEN” VAN ILSE MATHIJSSEN DOOR FLEUR GROENENDIJK

Ik ken Ilse vrij goed. Ik ontmoette haar op een plek waar ik haar totaal niet verwachtte. Ze was in een bestuursvergadering. Toen ik haar er naar vroeg zei ze: Ja, ik ben me aan het settelen in Rotterdam dus ik denk ik ga er maar eens bij zitten. Ze heeft verrassende...

“VANUIT INTERIEUR STADMAKEN”, MRO STUDIO VAN ILSE MATHIJSSEN

De Fleur Groenendijk Foundation (FGF) heeft het tweede kwartaal aanvragen van hoge kwaliteit ontvangen, o.a. die van MRO Studio van Ilse Mathijssen. "Ik heb de ambitie om een onderzoek te starten naar stadmaken vanuit het interieur". Zij heeft een prachtig projectplan...

COLUMN BIJ ROTTERDAM NAKED CITY DOOR FLEUR GROENENDIJK

Het project “Rotterdam Naked City” van Nadia Pepels en Pierre Oskam is één van de zeer goede aanvragen die de Fleur Groenendijk Foundation het tweede kwartaal ontving. Het is een heel mooi en zinvol project dat absoluut de moeite waard is om gerealiseerd te worden. En...

€ 2.500 nodig om je architectuur project te realiseren? vanaf heden kan je een aanvraag indienen tot uiterlijk 30 september!

Benieuwd of jouw project kans maakt op deze mooie bijdrage? Check onze criteria!

“ROTTERDAM NAKED CITY – INTENTIONS FOR THE UNINTENTIONAL” een collectief ontwerpend onderzoek naar mogelijkheden voor de verfijning in rotterdam door Pierre Oskam en Nadia Pepels

"Vanuit onze eigen fascinatie zijn we elk bezig met ideeën voor het zintuiglijker maken van de stad, in allerlei vormen"Eén van de aanvragen in Q2 kwam van Pierre Oskam en Nadia Pepels,  een fascinerend en tot de verbeelding sprekend project, Rotterdam Naked City. Wij...

“Hoogbouw in Rotterdam”, column door Fleur Groenendijk bij winnaar 2e kwartaalaanvraag 2020 CAROLIEN SCHIPPERS

De aanvraag Core issues -  een ontwerpend onderzoek naar (Rotterdamse) hoogbouw van Carolien Schippers is beoordeeld als één van de zes aanvragen die alle van hoge kwaliteit zijn.Ik ga nu even in op een aantal issues uit de aanvraag van Carolien.Het is heel...