Namelok belicht in dit project de cultuurhistorische en mogelijk toekomstige relatie tussen tent en architectuurdiscipline. Een zeer interessante visie om architectuur socialer, maatschappelijk relevanter en duurzamer te maken!