Er speelt veel op politiek terrein op dit moment in Nederland. Er heerst een spanning tussen politiek en haar burgers. Dit lijkt alleen maar toe te nemen. Er is een wantrouwen voelbaar van burger richting politiek, en ook andersom wantrouwt de politiek de burger.

Dit project zet de potentie van het plein in, om de problemen tussen politiek en burgers te adresseren. Het plein speelde een belangrijke rol in het publieke leven zowel recent als in de geschiedenis. Het is bij uitstek de collectieve ruimte waar het publieke leven zich afspeelt. In die zin spelen pleinen een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving en haar cultuurhistorie.

Hoogtij: Hoe we in de verstedelijkingsopgave tijdig kunnen anticiperen op de nijpende gevolgen van de klimaatcrisis

Het ontworpen plein is representatief is voor de politiek, maar gaat niet voorbij aan de problemen die er zijn, door ze juist te adresseren. Door nieuwe gevels toe te voegen ontstaat er een heldere geometrische ruimte waarbinnen geëxperimenteerd kan worden hoe politici en burgers weer met elkaar in contact kunnen komen.

Meer weten? Bekijk een uitgebreide samenvatting, bekijk Karel’s eerdere werk, en download zijn project op de RAvB site.

https://studentenwerk.ravb.nl/media/2021/08/5.-Nctrnlnmls.final_.final_.final_.pdf

Presentatieboek

Veerle Absil De Meester, Nieuws, Pers