Per 1 juli zijn, naast de twee wikkelboats in de Wijnhaven, ook vier wikkelboats in de Rijnhaven te vinden.

https://www.pg2.nl/?p=1319