Wihdatopia is geworteld in het besef dat de vluchtelingencrisis van de eenentwintigste eeuw een stedelijk probleem is. Steeds meer mensen vluchten naar de stad in plaats van het kamp. Deze nieuwe beweging leidt tot een nieuw wereldwijd fenomeen, vluchtsteden. Eén van deze vluchtsteden is Amman de hoofdstad van Jordanië. De huisvestingsopgave heeft zich hier verplaatst van een niemandsland naar de bestaande leefomgeving. Hoe gaat Amman om met deze nieuwe realiteit? Wihdatopia verkent de mogelijkheden of voor dit stedelijk vraagstuk een stedelijke oplossing kan worden gevonden. Het onderzoek verkent deze horizon aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit de stad, het Palestijns vluchtelingenkamp Al-Wihdat. Een nederzetting met naar schatting 75.000 inwoners en meer dan 60 jaar na dato nog steeds ondersteund door internationale hulpverlening. Kamp en stad worden vaak gezien als twee verschillende entiteiten. De nieuwe realiteit van het vluchtelingenvraagstuk daagt ons uit deze vooringenomen juxtapositie achter ons te laten en op zoek te gaan naar de overeenkomsten tussen kamp en stad. Wihdatopia onderzoekt deze verbonden toekomst in drie onderdelen: empirisch onderzoek, ontwerp en reflectie.

Het empirisch onderzoek verkent de groei van het kamp in relatie tot de ontwikkeling van de stad en haar context. De observaties van Al-Wihdat’s historische ontwikkeling laten zien hoe het kamp van een uitzonderingspositie via een heterotopische tussenfase een symbiotische relatie met de stad Amman heeft ontwikkeld. Uit het vooronderzoek blijkt ook dat de afhankelijkheid en het isolement als gevolg van hulpverlening het kamp belemmeren om een volgende stap te maken in haar ontwikkeling. Na jaren van emancipatie is de vooruitgang gestagneerd. Door de aanwezigheid van het hulpverleningsinfuus en het gebrek aan centraal gezag zit de vluchtelingengemeenschap vast in tijd en ruimte. Op basis van een hypothetische ontwerpinterventie wordt deze uitzichtloze situatie doorbroken. De stedenbouwkundige ingreep is gebaseerd op twee bestuurlijke prikkels; het verbannen van internationale hulpverlening en verlenen van eigendomsrechten aan de bewoners die de grond al zo lang hebben bewoond. Het ontwerp bouwt voort op arabische principes uit een regionale planningstraditie. Het plan gaat uit van een onopgelost  ontwikkelingsperspectief. De strategische ingreep schept condities op basis waarvan het kamp organisch kan doorgroeien naar een inclusieve wijk. Een stadswijk met een architectuur en stedenbouw die een in potentie nieuwe set aan iconische afbeeldingen documenteert van een veel grotere relevantie en inhoud. De reflectie op het onderzoek toont aan dat vluchtelingenkampen onderdeel kunnen en moeten zijn van stedelijke ontwikkeling. Deze stelling wordt onderbouwd met een theorie die in verregaande mate ontleend is aan de ontwikkelingslogica van Al-Wihdat’s transformatie van kamp naar stad. Dit biedt uitzicht op een nieuwe norm voor het hulpverleningsvraagstuk als stedelijk probleem. Want deze vluchtsteden zijn namelijk de plaatsen waar een volgende generatie geboren zal worden, of waar de volgende grote explosie van geweld zal plaatsvinden. Door de stedelijke problematiek van vluchtelingenopvang onder ogen te zien, kan dit vraagstuk onderdeel worden van een narratief over steden van de toekomst wereldwijd. Onze kennis, vermogen en bereidheid om in deze plekken te investeren zal het verschil maken. 

Nominatie archiprix

Ook werkgever MUST is trots op Bram’s nominatie voor de Meester én Archiprix.

FOLLOW UP 3E KWARTAALWINNAAR: EERSTE AFLEVERING VAN PODCAST RESPONS NU ONLINE TE BELUISTEREN!

Door Veerle Alkemade en Catherine Koekoek: "Al sinds de jaren 80, is de genderbalans op bouwkunde-opleidingen in Nederland min of meer gelijk. Maar waar zijn al die vrouwelijke architecten die – als ze begin jaren 90 afstudeerden – nu op het hoogtepunt van hun...

Winnaar de Meester 2020: Johan van Ling

Vrijdag 20 november 2020 werd in BlueCity de promotieprijs De Meester voor de zesde keer uitgereikt. Na een zeer spannende livestream mocht Johan van Ling de bokaal en bijbehorende €5000 aan promotiegeld in ontvangst nemen met EUandME! Onderstaande nogmaals een korte...

correctie: vrijdagavond 20-11 om 20:00 uur de meester 2020

De Meester 2020 gaat vrijdag van start! Zie hoe Freek van Riet, Jeroen Turenhout en Johan van Ling  hun masterplan presenteren. Vanaf 20.00 uur kunnen jullie stemmen op jullie favoriet. Dit zal jullie host David Baars zo piekfijn uitleggen. Maar je kunt ook alvast op...

NOG 2 dagen

De pitchvideo's van Jeroen, Johan en Freek zijn binnen, de techniek zet de camera's klaar en de cava staat koud. Het aftellen kan beginnen!  De indrukwekkende en gevarieerde jury onder leiding van Victor Mani zal uit de drie talenten De Meester 2020 kiezen. Is dit ook...

DE JURY NOMINEERT…

Op 10 november nomineerde de jury onder leiding van Victor Mani drie talenten voor De Meester 2020. Uit alle afstudeerwerken van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, werden de volgende geselecteerd om kans te maken op de titel De Meester 2020:      ...

COLUMN DOOR FLEUR GROENENDIJK BIJ KWARTAALAANVRAGEN Q4: DE FGF BREIDT UIT!

ArchDaily, 22 october 2020Cortesía de VitrocsaDe FGF is in 1997 opgericht nadat Fleur zijn aandeel in het verhuurbedrijf van tijdelijke ruimte Groenendijk Yellow Cabin had verkocht aan de Amerikaanse General Electric. Er zijn periodes van min of meer vijf jaar waarna...