Het plan Hoogtij gaat over een van de belangrijkste thema’s waar de wereld mee te maken heeft, de opwarming van de aarde. En specifiek voor Nederland, de stijgende zeespiegel.
Hoogtij beschrijft op overtuigende wijze vier verschillende strategieën hoe ons lage land hiermee om kan gaan; aanvallen, verdedigen, terugtrekken en verbinden.
Het plan is een ode aan de ingenieurskunst uit het verleden en biedt met klare tekst en prachtige beelden uitermate inspirerende toekomstperspectieven.
Hier kan met recht gesproken worden over Super Dutch!

Met plezier genoteerd door juryvoorzitter 2020,

Victor Mani

HOOGTIJ

Opwarming van de aarde, een stijgende zeespiegel en verdwijnende eilanden: het zijn duidelijke effecten van de huidige klimaatcrisis waar we niet onderuit komen. En dat terwijl juist de hardst groeiende steden in Nederland liggen in kwetsbaar gebied, gevoelig voor de grillige effecten van de klimaatcrisis.

In zijn afstudeeropgave ‘Hoogtij’ onderzocht Freek hoe we in de verstedelijkingsopgave tijdig kunnen anticiperen op de nijpende gevolgen van de klimaatcrisis. Hij doet dit aan de hand van vier locatieafhankelijke strategieën; aanvallen, verdedigen, terugtrekken en verbinden. Deze horen respectievelijk bij; Scheveningen aan de Hollandse Kust, Krimpen aan de Lek als onderdeel van de Krimpenerwaard binnen het Groene Hart, Arnhem als stad op het grensvlak van de Veluwe en het Rivierenland en de corridor Rotterdam-Arnhem (snelweglandschap).

    Meer weten? Bekijk een uitgebreide samenvatting van Freek’s werk en download zijn project op de RAvB site.

    De handelingsperspectieven zijn het eindproduct en bieden een nieuwe manier aan in het langetermijnontwerpen voor Nederland. In bovenstaande presentatieboek licht Freek zijn stedenbouwkundige visie uitgebreid toe.