Mikolai Brus wil met zijn Verticale Buurtstraat een alternatief bieden voor de verdichtingsvraag van de toekomst. Hoogbouw ziet hij als een stapeling van eenzijdige woningplattegronden, die een sociaal isolement creëren voor de bewoners. Tegenover de toren zet hij een horizontaal verdichtingsmodel waarbij een mix van programma en

bewoners garant moet staan voor een goede sociale en duurzame buurtgemeenschap. Een interessante analyse van woningbouw typologieën, die inderdaad leidt tot een realistisch bouwbaar en aantrekkelijk gepresenteerd alternatief. De jury vraagt zich af of de conclusie dat de typologie van de woontoren een interessante buurtgemeenschap uitsluit, niet te bout genomen is en of zijn verticale buurtstraat inderdaad tot dezelfde
dichtheid als hoogbouw leidt, zoals Mikolai beweert. De Avond van de Meester zal leren of de rebellie van deze jonge architect standhoudt. De jury ziet uit naar een interessant debat.

Jury De Meester 2019

Verticale Buurtstraat

De toekomst van de stad ligt in de stad zelf. Vandaag de dag, anno 2019 woont al meer dan 55 procent van de wereld bevolking in de stad. Dit zal in 2050 stijgen naar meer dan 70 procent. Ook voor Rotterdam ligt er een verdichtingsopgave. Deze verdichtingsvraag voor Rotterdam wordt voornamelijk opgelost door vooral een eenzijdig vorm van bouwen. Er wordt voornamelijk met grote en hoge volumes gebouwd die een en…

Verder zijn genomineerd...

Ons gemist?

Zoals we je eerder beloofden: meer van de Meester 2020! Een terugblik op de promotieprijs. Scroll hier beneden door de foto’s, die in handen waren van Rhalda Jansen Fotografie. Ook is nu het officiële juryrapport gepubliceerd. De Meester 2020 was voor ons de grootste...

Nominatie De Meester 2020: ‘Jeroen Turenhout’

Een voor Rotterdam belangrijk voorstel voor woningbouw met hoge dichtheid en waarbij sociale cohesie een belangrijke rol speelt. Jeroen Turenhout citeert hiervoor treffend Jules Deelder: ‘De omgeving van de mens is de medemens’. Op basis van een gedegen vooronderzoek...

Nominatie De Meester 2020: ‘Johan van Ling’

In de inleiding van het project schrijft Johan van Ling: ‘Wat als Brussel haar tegenstellingen gaat vieren in plaats van vermijden? Dit project verandert Europa in Brussel van een stuk vastgoed naar een representatieve plek in de stad’. Hij vergelijkt hierbij de...

Nominatie De Meester 2020: ‘Freek van Riet’

Het plan Hoogtij gaat over een van de belangrijkste thema’s waar de wereld mee te maken heeft, de opwarming van de aarde. En specifiek voor Nederland, de stijgende zeespiegel. Hoogtij beschrijft op overtuigende wijze vier verschillende strategieën hoe ons lage land...

Booklet vijf jaar De Meester

Wij zijn ontzettend verheugd ons werk van de afgelopen vijf jaar te delen. Gebundeld in een booklet is het aanstormend architectuurtalent in Rotterdam met grote zorgvuldigheid gekozen tot Meesters.

En de Meester 2019 is…

RUUD VAN LEEUWEN"Een super gelaagd consistent plan dat een framewerk biedt waarbinnen de stad kan groeien in de tijd"