Dirk Hovens doet met zijn Shakespeare Terminal die toegang geeft tot de tunnel waarmee Groot-Brittannië verbonden is met het vasteland van Europa, een aanklacht tegen de snelheid waarmee wij door het leven gejaagd worden en de aandacht voor het moment en de plek verloren gaan. Het project is een pleidooi voor het belang van ‘het verblijven’ op en ‘het bewustzijn’ van de plek in de architectuur, in weerwil van de opgedrongen afleiding door winkels en fastfoodketens die de huidige terminal domineren. Dirk hanteert een breed scala aan architectonische referenties en flirt in zijn beelden met een jaren 30 stijl uit de vorige eeuw. Dit roept heftige emoties op bij verschillende juryleden waarbij waardering en afschuw om het hardst wedijveren. Handelt het hier om een romantische inborst met een kunstzinnige aanleg of een doelbewuste zwartgallige strategie? Zal de presentatie de gemoederen kalmeren of de avond doen ontvlammen? De jury wacht in spanning af.

Jury De Meester 2019

Shakespeare Terminal

Het kanaaltunnel station vormt het eindpunt van de reis, het is gelegen in een rijke context en vormt het sluitstuk van het grootste bouwwerk ter wereld, de enige fysieke verbinding tussen Groot-Brittannië en het continent. Echter toch voelde deze plaats onbeduidend. De plaats van vertrek en aankomst is nu een Non-Place, een afstandelijke ruimte zonder ambiance of enig verblijfscomfort.…

Verder zijn genomineerd...

En de Meester 2019 is…

RUUD VAN LEEUWEN"Een super gelaagd consistent plan dat een framewerk biedt waarbinnen de stad kan groeien in de tijd"

Last but not least: Master among Masters

Zoals we je eerder beloofden: meer van de Meester 2018! Een terugblik op de onvergetelijke avond met foto's, het hele juryrapport, maar ook een exclusief interview met de high rising Dikkie Scipio. Lees meer.  

“Jonge mensen met frisse nieuwe ideeën zijn de levensader van ons bureau.”

Dit jaar leerde ik Dikkie kennen toen ik per ongeluk terecht kwam in een bestuursbaantje. Als founding partner van een van Nederlands snelgroeiende architectenbureaus van het moment, bracht Dikkie een expertise aan tafel, waar je u tegen zegt.Niet over architectuur –...

Follow-up Ruben Sannen, winnaar De Meester 2015

Het boek van Ruben Sannen, Waterstaat, is vanaf dit moment te bestellen via ruben@sannenjacobs.com.