Woensdagavond 18 november 2015 is in Het Nieuwe Instituut de eerste winnaar gekozen voor de nieuwe Rotterdamse promotieprijs ‘De Meester’. Met zijn afstudeerproject Tanah Antara heeft Ruben Sannen een geldprijs van 5.000 euro binnengesleept.

De promotieprijs ‘De Meester’ is in het leven geroepen door de Fleur Groenendijk Foundation in samenwerking met de Academie van Bouwkunst Rotterdam. De prijs heeft als doel om ieder jaar een excellente afstudeerder van de academie met een geldbedrag van 5.000 euro te ondersteunen en zijn/haar werk een publiek podium te geven.

Vanuit het idee dat architectuur en stedenbouw disciplines zijn die naast hun academische relevantie toch vooral de maatschappij toebehoren, wordt de prijs toegekend tijdens een avondvullend en openbaar toegankelijke programma. Op de avond presenteren de vier genomineerde afstudeerders live voor het publiek en de jury hun plannen. Daarbij reageert de jury direct op de presentaties en spreekt zij dezelfde avond nog de winnaar uit.

Live beoordeling
Bij de eerste editie van de prijs afgelopen woensdagavond presenteerden de volgende genomineerden hun plannen: Stephan Boon (Getijdenperspectief), Femke Feenstra (Huis voor alle zinnen), Katarzyna Nowak (Art in Context) en Ruben Sannen (Tanah Antara).

De jury bestond naast praktiserende architecten en stedenbouwkundigen ook uit vertegenwoordigers van de wetenschap en de media: Han van den Born (KCAP), Dikkie Scipio (KAAN architecten), Mirjana Milanovic (dRO Amsterdam), Paul van der Laar (Rotterdam Museum en Erasmus Universiteit Rotterdam) en Michiel van Raaij (Architectenweb).

Bij alle genomineerde afstudeerders herkende de jury een sterk afzetten tegen de status quo. Via een scherpe analyse en diepgravend onderzoek zijn alle vier genomineerden volgens de jury tot krachtige ontwerpen gekomen die stuk voor stuk zeer vernieuwend genoemd kunnen worden. Van de afstudeerders kon er uiteindelijk maar een winnaar zijn en dat is Ruben Sannen met zijn ontwerp Tanah Antara voor Jakarta.

Tanah Antara
Om antwoord te bieden aan de groeiende waterproblemen in Jakarta heeft Ruben Sannen in zijn afstudeerontwerp de traditionele Kampong doorontwikkeld tot een duurzame stadswijk waarin de wateropgave decentraal wordt opgelost.

De jury: “Tanah Antara is een consequent en visionair project waarbij op alle schaalniveaus aan de lokale cultuur is gedacht. Met zijn overtuigende, goed onderbouwde presentatie gaat Ruben Sannen in op de realiteit. Hij plaats zichzelf in de maatschappij in plaats van daarboven.”

Op de avond was Ruben Sannen via Skype aanwezig vanuit zijn nieuwe woonplaats Boston. Zijn ouders namen de prijs namens hem in ontvangst van Chris van Langen, directeur van de Academie van Bouwkunst Rotterdam en moderator van de avond.

Marco Douma De Meester, Nieuws