De aanvraag “Conversation Journal” van Eros Chien en Janneke Derksen verwijst naar de aard tussen de diverse buurtgesprekken. Het onderzoek richt zich op Tuindorp Vreewijk in Rotterdam. Waar de wijk het startvertrek was voor verdere uitbreidingsplannen voor Rotterdam Zuid met als uitgangspunt het verbeteren van de leefomgeving  van de sociale klassen.
Zie voor meer informatie: Conversation Journal