Jurylid De Meester 2019, Joep van Lieshout, gaat deze zomer enkele werken exposeren in de tuin van Fleur Groenendijk. De keuze van de werken staat nog niet vast. Het zou wellicht kunnen gaan om Het Avondmaal.