Waar ligt de grens tussen architectuur en stedenbouw? Het is een intensief besproken onderwerp bij de selectie van de kandidaten voor De Meester. Het valt de jury op dat de grens tussen architectuur en stedenbouw bij veel kandidaten vervaagt. De architecten hebben een uitgesproken stedenbouwkundige visie en de stedenbouwers bewegen zich op het gebied van architectuur.

Niet altijd pakt dit gelukkig uit. Soms is het duidelijk dat niet beide disciplines in voldoende mate beheerst worden om de dubbele belofte waar te maken. Het valt ook op dat sommige kandidaten niet alleen de grens tussen de disciplines maar überhaupt de begrenzing en daarmee het bestaansrecht van de vakgebieden ter discussie stellen. De vraag rijst of, hoe actueel het onderwerp ook moge zijn, dit rechtvaardigt dat de uitkomst van de vraagstelling niet leidt tot architectuur? Na een uitgebreide discussie neemt de jury unaniem het standpunt in dat de Academie van Bouwkunst studenten opleidt tot het vak van architect en/of stedenbouwer en dat de voorliggende plannen dan ook op de kwaliteiten in deze disciplines bekeken moeten worden.

De jury herkent Stedelijke Transformatie als een duidelijk centraal thema in de plannen en kiest ervoor om drie plannen in volgorde van schaal voor te dragen als genomineerd voor De Meester 2018, te weten:

Beauty of the Grey

Beauty of the Grey

door Nina van Osta

Nina realiseert met haar plan Beauty of the Grey, kwalitatief hoogwaardig… (read more)

Intense stad

Intense stad

door Jurian Voets

Jurian wil met zijn ‘Intense stad’ een alternatief bieden voor gezinnen… (read more)

wihdatopia

wihdatopia

door Bram van Ooijen

Bram heeft het zeer actuele thema van vluchtelingenkampen… (read more) 

Namens de jury,

Dikkie Scipio
Voorzitter