[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.13.1″]

De Fleur Groenendijk Foundation organiseert in samenwerking met de Rotterdamse Academie van Bouwkunst een jaarlijks uit te reiken promotieprijs met de naam De Meester. Dit jaar zal de uitreiking plaatsvinden op woensdag 16 november 2016 in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25 te Rotterdam. Het programma en de uitnodiging voor deze avond volgen spoedig.

De prijs, waar alleen afgestudeerden van de academie voor in aanmerking komen, dient ter ondersteuning en bevordering van de promotie van het werk en de jonge architect of stedenbouwer. Vanuit het idee dat architectuur en stedenbouw disciplines zijn die naast hun academische relevantie toch vooral de maatschappij toebehoren, is er gekozen voor een heel nieuwe opzet voor het toekennen van de prijs.

Drie genomineerde kandidaten, die binnenkort bekend zullen worden gemaakt, wordt gevraagd om tijdens een avondvullend en openbaar toegankelijk programma, live voor publiek en de jury hun plannen te presenteren. De juryleden zullen ter plekke op de presentaties reageren en ook de keuze voor de winnaar van De Meester 2016 zal op dezelfde avond worden uitgesproken.  De jury is inmiddels wel bekend en bestaat uit de volgende personen:

Architectuur: Frits van Dongen, Rijksbouwmeester, Van Dongen–Koschuch Architects and Planners
Architectuur: Dikkie Scipio, Kaan Architecten, voorzitter van de jury
Stedenbouw: Arjen Knoester, stadsontwikkeling gemeente Rotterdam, Morfis architecture and urbanism.
Wetenschap en cultuur: Hans Lensvelt, designondernemer, Lensvelt Contract Furniture.
Media: Merel Pit, Architectuurverhalen, schrijfster van artikelen over architectuur.

Robert von der Nahmer, opleidingscoördinator beroepspraktijk en coördinator van het voorbereidende jaar van de RAvB, zal als secretaris optreden.

De Academie, www.ravb.nl, is opgericht vanuit het idee dat er bij de opleiding tot architect en stedenbouwkundige geen grens getrokken kan worden tussen de rol van de ontwerpende en bouwende ‘doener’ en de beschouwende en kritische ‘denker’. De academie volgt nog steeds deze visie en leidt de studenten op tot een vakmanschap dat maatschappelijk verankerd is. De RAvB is een academie die studenten die reeds werkzaam zijn in het vakgebied in deeltijd opleidt tot architect of stedenbouwkundige.

De Fleur Groenendijk Foundation, www.fleurgroenendijkfoundation.nl, richt zich op de ondersteuning van projecten die het onderwerp Architectuur betreffen. Projecten kunnen bijvoorbeeld een publicatie, een presentatie, het maken van een maquette, 3d printing, modelling, een tentoonstelling, een film, een fotoreportage of een onderzoek betreffen. Daar waar de initiatiefnemer van een idee niet genoeg middelen heeft om het project te realiseren kan een eenmalige bijdrage van 2.500,00 worden aangevraagd bij de FGF.

Dikkie Scipio
28 november 2016

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Marco Douma De Meester, Nieuws

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.13.1″]
The Fleur Groenendijk Foundation, in collaboration with the Rotterdam Academy of Architecture, organizes an annual promotional prize with the name De Meester. This year the presentation will take place on Wednesday, November 16, 2016 at Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25 in Rotterdam. The program and the invitation for this evening will follow soon.

The prize, for which only graduates of the academy qualify, serves to support and promote the promotion of the work and the young architect or urban planner. Based on the idea that architecture and urban design are disciplines that, besides their academic relevance, are mainly the society, we opted for a completely new set-up for awarding the prize.

Three nominated candidates, who will shortly be announced, will be asked to present their plans live during an evening-filling and publicly accessible program, live to the public and the jury. The jury members will respond to the presentations on the spot and the choice for the winner of De Meester 2016 will also be announced on the same evening. The jury is now well known and consists of the following persons:

Architecture: Frits van Dongen, Chief Government Architect, Van Dongen-Koschuch Architects and Planners
Architecture: Dikkie Scipio, Kaan Architects, chairman of the jury
Urban design: Arjen Knoester, urban development of the city of Rotterdam, Morfis architecture and urbanism.
Science and culture: Hans Lensvelt, design entrepreneur, Lensvelt Contract Furniture.
Media: Merel Pit, Architectural Stories, writer of articles about architecture.

Robert von der Nahmer, training coordinator professional practice and coordinator of the preparatory year of the RAvB, will act as secretary.

The Academy, www.ravb.nl, was founded from the idea that in the training for architect and urban planner no boundary can be drawn between the role of the designing and constructive ‘doer’ and the contemplative and critical ‘thinker’. The academy still follows this vision and trains the students to a craft that is socially anchored. The RAvB is an academy that trains students who already work in the field part-time to become architects or urban designers.

The Fleur Groenendijk Foundation, www.fleurgroenendijkfoundation.nl, focuses on supporting projects relating to Architecture. Projects can for example concern a publication, a presentation, making a model, 3d printing, modeling, an exhibition, a film, a photo report or an investigation. Where the initiator of an idea does not have enough resources to realize the project, a one-off contribution of 2,500.00 can be applied for from the FGF.

Dikkie Scipio
November 28, 2016
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Marco Douma De Meester, News