De Fleur Groenendijk Foundation organiseert in samenwerking met de Rotterdamse Academie van Bouwkunst een jaarlijks uit te reiken promotieprijs met de naam De Meester. Dit jaar zal de uitreiking plaatsvinden op woensdag 16 november 2016 in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25 te Rotterdam. Het programma en de uitnodiging voor deze avond volgen spoedig.

De prijs, waar alleen afgestudeerden van de academie voor in aanmerking komen, dient ter ondersteuning en bevordering van de promotie van het werk en de jonge architect of stedenbouwer. Vanuit het idee dat architectuur en stedenbouw disciplines zijn die naast hun academische relevantie toch vooral de maatschappij toebehoren, is er gekozen voor een heel nieuwe opzet voor het toekennen van de prijs.

Drie genomineerde kandidaten, die binnenkort bekend zullen worden gemaakt, wordt gevraagd om tijdens een avondvullend en openbaar toegankelijk programma, live voor publiek en de jury hun plannen te presenteren. De juryleden zullen ter plekke op de presentaties reageren en ook de keuze voor de winnaar van De Meester 2016 zal op dezelfde avond worden uitgesproken.  De jury is inmiddels wel bekend en bestaat uit de volgende personen:

Architectuur: Frits van Dongen, Rijksbouwmeester, Van Dongen–Koschuch Architects and Planners
Architectuur: Dikkie Scipio, Kaan Architecten, voorzitter van de jury
Stedenbouw: Arjen Knoester, stadsontwikkeling gemeente Rotterdam, Morfis architecture and urbanism.
Wetenschap en cultuur: Hans Lensvelt, designondernemer, Lensvelt Contract Furniture.
Media: Merel Pit, Architectuurverhalen, schrijfster van artikelen over architectuur.

Robert von der Nahmer, opleidingscoördinator beroepspraktijk en coördinator van het voorbereidende jaar van de RAvB, zal als secretaris optreden.

De Academie, www.ravb.nl, is opgericht vanuit het idee dat er bij de opleiding tot architect en stedenbouwkundige geen grens getrokken kan worden tussen de rol van de ontwerpende en bouwende ‘doener’ en de beschouwende en kritische ‘denker’. De academie volgt nog steeds deze visie en leidt de studenten op tot een vakmanschap dat maatschappelijk verankerd is. De RAvB is een academie die studenten die reeds werkzaam zijn in het vakgebied in deeltijd opleidt tot architect of stedenbouwkundige.

De Fleur Groenendijk Foundation, www.fleurgroenendijkfoundation.nl, richt zich op de ondersteuning van projecten die het onderwerp Architectuur betreffen. Projecten kunnen bijvoorbeeld een publicatie, een presentatie, het maken van een maquette, 3d printing, modelling, een tentoonstelling, een film, een fotoreportage of een onderzoek betreffen. Daar waar de initiatiefnemer van een idee niet genoeg middelen heeft om het project te realiseren kan een eenmalige bijdrage van 2.500,00 worden aangevraagd bij de FGF.

Dikkie Scipio
28 november 2016