St. Archikidz Rotterdam organiseert gratis architectuurworkshops voor kinderen van 7 t/m 12 jaar om deze op speelse manier bewust te maken van hun gebouwde omgeving.

Elk kind woont in een gebouw, in een dorp of stad. Die gebouwen, straten en steden komen er niet zomaar. Daar wordt hard over nagedacht. Als kinderen het voor het zeggen hadden, hoe zou dan hun huis, school of speelveld er uit zien? Wat zouden zij willen veranderen in hun eigen stad?

Stichting Archikidz Rotterdam gelooft in de creatieve kracht van kinderen en stimuleert kinderen deze kracht te ontdekken door mee te denken en mee te doen aan het creëren van hun eigen (leef)omgeving, waarbij kinderen uit verschillende sociale groepen binnen Rotterdam met een heel verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, samenwerken en elkaar leren kennen.

 

The Archikidz Foundation Rotterdam is organizing free architecture workshops for children aged 7 to 12 to stimulate awareness about their built environment in a fun and playful way.

Every child lives in a building and in a village or city. Those buildings, streets and cities don’t just magically appear. A lot of thought is put into them. If kids were given the power, what would their house, school or playground look like? What would they want to change in their own city?

Stichting Archikidz Rotterdam believes in the creative power of children and inspires them to discover this power by thinking about and taking part in designing their own surroundings. Children from different social groups in Rotterdam, with all different kinds of backgrounds, meet, work together and get to know each other.