Winnaars tweede kwartaal 2022 Tiemen Anema en Rogier Franssen: ‘Expositie 100 jaar Justus van Effenkwartier”.

Het Rijksmonument kent een bewogen verleden en is tegelijkertijd van vaste waarde in de Nederlandse architectuur canon. Ter ere van het 100 jarig bestaan wordt er vanuit de bewonerscommissie op vrijwillige basis een expositie georganiseerd over het Justus van Effenkwartier.