De Avond van De Meester 2015

Woensdagavond 18 november 2015 is in Het Nieuwe Instituut de eerste winnaar gekozen voor de nieuwe Rotterdamse promotieprijs ‘De Meester’. Met zijn afstudeerproject Tanah Antara heeft Ruben Sannen een geldprijs van 5.000 euro binnengesleept. De promotieprijs ‘De Meester’ is in het leven geroepen door de Fleur Groenendijk Foundation in samenwerking met de Academie van Bouwkunst…

Read more

4th winner 2014: TALKS about architecture

     A permanent location, four evenings, four lectures of four architectural practices. TALKS about architecture, the lecture stage for architecture we have initiated, does not bother us much anymore. You could call it concise. Yet there is more behind our initiative. To interpret this, we pick up a small gray book entitled ‘For an…

Read more

4e winnaar 2014: TALKS about architecture

     Een vaste locatie, vier avonden, vier lezingen van vier architectuurpraktijken. Veel meer heeft TALKS about architecture, het door ons geïnitieerde lezingenpodium voor architectuur, niet om het lijf. Beknopt zou je het kunnen noemen. Toch schuilt er meer achter ons initiatief. Om dit te duiden halen we een klein grijs boekje aan getiteld ‘For…

Read more