Studeer jij af aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) en denk jij dat jouw afstudeerproject een nieuwe kijk geeft op jouw onderwerp? Heb je een verfrissend nieuwe visie en denk je dat je met jouw ontwerp het verschil kan maken? Kortom, ben je jouw gebied meester?
Zorg dan dat je genomineerd wordt voor De Meester, de nieuwe promotieprijs voor architectuur en stedenbouw!

Prijs:
De prijs is een promotieprijs van € 5.000 en dient ingezet te worden voor het creëren van naamsbekendheid van het werk en/of de net afgestudeerde architect of stedenbouwer.

Beoordelingscriteria:
-Het werk moet onderscheidend of visionair zijn.
-Het werk moet zodanig waarde toevoegen aan de context, dat deze zonder haar niet meer voor te stellen is.
-Het werk moet een monumentaliteit in zich hebben in die zin dat het ook na functieverlies het behouden waard is.
-Het werk moet communicatief sterk zijn.

Jury:
Naast vertegenwoordigers uit de vakdisciplines bestaat de vijfkoppige jury ook uit twee leden uit respectievelijk de wetenschap of cultuursector of iemand uit de promotiesector (media/grafische/film/foto/reclame). De laatste heeft zitting in de jury vanuit het oogpunt dat deze persoon zich zal inspannen om de winnaar te helpen bij het promoten van zijn of haar werk.

Procedure:
Na een voorselectie worden alle projecten aan de jury voorgelegd waaruit drie kandidaten worden gekozen. Alle genomineerden krijgen vervolgens de kans om zelf hun werk te presenteren.

De Avond van De Meester:
De Meester is een promotieprijs en daarom is de presentatie en beoordeling van de drie genomineerde kandidaten openbaar. Tijdens een avond presenteren de kandidaten hun plan aan publiek en jury. Na de pauze, waarin de jury zich beraadt, vertellen de juryleden ieder zelf wat ze van de projecten vinden, waarna direct De Meester bekend wordt gemaakt en de prijs wordt toegekend.

De Winnaars:
Winnaar De Meester 2015: Ruben Sannen
Winnaar De Meester 2016: Alex de Jong
Winnaar De Meester 2017: Jurgen ten Hoeve