KW 2 – 2017: Research by Debate

De winnaar van het tweede kwartaal is De Dépendance met Research by Debate.

“Research by Debate is een vijfdelig reeks publieke gesprekken over de grote stedelijke vraagstukken van deze tijd en de (ontwerp)opgaven die hieruit volgen. De reeks wordt geïnitieerd door podium voor stadcultuur De Dépendance en gecureerd door verschillende onderzoekscollectieven, kennisinstituten en culturele instellingen uit Rotterdam. In samenwerking met De Dépendance wordt telkens met één van deze partners een publieksprogramma georganiseerd.

De Dépendance stelt hierbij vast dat hoewel steden voor grote economische, ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen staan, de slagkracht bij gemeentes juist afneemt om hier adequate antwoorden op te formuleren. Tegelijkertijd stellen we vast dat in Rotterdam al heel veel onderzoek wordt gedaan naar ontwikkelingen die het leven in de stad in grote mate (zullen) beïnvloeden. Veel onderzoek blijft echter besloten in de instituten of academische kringen waarin het plaatsvindt. Research by Debate maakt dit onderzoek publiek toegankelijk.

Hiervoor gaan we met vijf Rotterdamse collectieven en instituten de samenwerking aan. Dit zijn: Instituut voor Instabiele Media V2_, Amateur Cities, Zones Urbaines Sensibles (ZUS), het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK) en het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT). Zij cureren ieder een avond, waarin ze met internationale gasten en met het publiek het gesprek aangaan. Zo draagt Research by Debate bij aan het publieke denken over de stad en formuleert zij een gemeenschappelijke agenda voor de uitdagingen van de stad van morgen. De reikwijdte van de onderwerpen gaat voorbij de stadsgrenzen, maar wordt besproken in het licht van wat er in onze eigen achtertuin gebeurt. Ieder debat wordt vergezeld van een interview met onze hoofdspreker in het economiekatern van het (landelijke) Algemeen Dagblad. Hiermee zorgen we dat het project landelijke bekendheid krijg en ook buiten het vakgebied spin-off genereert.”

Wij wensen De Dépendance veel succes toe met Research by Debate!

www.dedependance.eu