KW 2 – 2017: Research by Debate

De winnaar van het tweede kwartaal is De Dépendance met Research by Debate.

“Research by Debate is een vijfdelig reeks publieke gesprekken over de grote stedelijke vraagstukken van deze tijd en de (ontwerp)opgaven die hieruit volgen. De reeks wordt geïnitieerd door podium voor stadcultuur De Dépendance en gecureerd door verschillende onderzoekscollectieven, kennisinstituten en culturele instellingen uit Rotterdam. In samenwerking met De Dépendance wordt telkens met één van deze partners een publieksprogramma georganiseerd.

De Dépendance stelt hierbij vast dat hoewel steden voor grote economische, ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen staan, de slagkracht bij gemeentes juist afneemt om hier adequate antwoorden op te formuleren. Tegelijkertijd stellen we vast dat in Rotterdam al heel veel onderzoek wordt gedaan naar ontwikkelingen die het leven in de stad in grote mate (zullen) beïnvloeden. Veel onderzoek blijft echter besloten in de instituten of academische kringen waarin het plaatsvindt. Research by Debate maakt dit onderzoek publiek toegankelijk.

Hiervoor gaan we met vijf Rotterdamse collectieven en instituten de samenwerking aan. Dit zijn: Instituut voor Instabiele Media V2_, Amateur Cities, Zones Urbaines Sensibles (ZUS), het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK) en het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT). Zij cureren ieder een avond, waarin ze met internationale gasten en met het publiek het gesprek aangaan. Zo draagt Research by Debate bij aan het publieke denken over de stad en formuleert zij een gemeenschappelijke agenda voor de uitdagingen van de stad van morgen. De reikwijdte van de onderwerpen gaat voorbij de stadsgrenzen, maar wordt besproken in het licht van wat er in onze eigen achtertuin gebeurt. Ieder debat wordt vergezeld van een interview met onze hoofdspreker in het economiekatern van het (landelijke) Algemeen Dagblad. Hiermee zorgen we dat het project landelijke bekendheid krijg en ook buiten het vakgebied spin-off genereert.”

Wij wensen De Dépendance veel succes toe met Research by Debate!

www.dedependance.eu

 

 

Dank de crisis

Machiavelli first said, “Never waste the opportunity offered by a good crisis.” Winston Churchill popularized Machiavelli by saying “Never let a good crisis go to waste” and in 2008 last crisis president-elect Barack Obama’s chief of staff Rahm Emanuel got the headlines with never let a serious crisis go to waste.

A good crisis tends to make people rethink their life ambitions. Architects traditionally take the lead.

Het citaat heeft nog niets aan waarde verloren. Een grote economische crisis maakt dat mensen de tijd hebben voor reflectie en hun dromen en ambities gaan herijken. De bouw en economische welvaart gaan hand in hand. Geen groei, geen bouw, geen architectuur en stedenbouw maar wel tijd voor plannen, voor onderzoek, studie, debat en dialoog. Met name de laatsten hebben de neiging om in een tijd van hoogconjunctuur meer en meer naar de academische wereld te verplaatsen en daar tenslotte te blijven.  Zij die bouwen moeten hun tijd verdelen en veroorloven zich vaak niet de tijd het debat aan te gaan of moeten dit bezuren met minder opdrachten.  Hoe anders is dat in de tijd van leegstand en bouwstop. Waardevolle initiatieven ontstaan waarbij markt, bouw, overheid en de academische wereld elkaar vinden in de zoektocht naar hoe verder.

De harde demarcaties en strikte regels die in andere tijden geen ruimte bieden om te marchanderen hebben nu blijkbaar toch mogelijkheid tot gunnen.

Onder het leidend toezicht van een capabel bureau als ZUS werden de kansen van de crisis benut en is het Podium voor Stadscultuur De Dependance ontstaan. De kwalitatief hoogstaande programmering was goed voor enthousiaste steun en deelname vanuit zowel het academische als het praktische kader. Een serieus debat werd gevoerd, over alle aspecten van de stedenbouw en architectuur en de toekomst van de urbaniteit. Niet binnen de besloten muren van de universiteit maar openbaar in een leeg kantoorgebouw met de stad als podium.

Inmiddels is de crisis over, er wordt weer flink ontwikkeld en gebouwd.  De verleiding is groot om nu weer over te gaan tot de orde van de dag. We gaan met z’n allen bouwen wat we in de moeilijke jaren bedacht hebben of tenminste bouwen aan onze dromen en ambities nu dat weer mogelijk lijkt. De kans is groot dat het debat over de toekomst van de stad en de rol van ons vak weer langzaam verdwijnt naar het academisch veld, wellicht zelfs weer binnen de eigen faculteit. Juist vanwege het kwalitatief hoogstaande en vernieuwend publiek debat van de Public Talks , zou het te betreuren zijn als dit gebeurd. Het feit dat de Dependance besloten heeft om ook nu door te gaan met de debatprogrammering is bewonderingswaardig. We hopen dat het zal bijdragen aan het scheppen van een brede maatschappelijke steun waardoor de kans dat de resultaten van het research and development van de afgelopen (en hopelijk ook komende) jaren ook daadwerkelijk de realisatie haalt wordt vergroot.

Het is daarom dat de FGF van harte de aanvraag voor Research By Debate ondersteunt.

 

Dikkie Scipio voor FGF

Q3-2017