Enquete over criteria

Graag zouden wij antwoord krijgen op onderstaande vragen over de door de Fleur Groenendijk Foundation opgestelde criteria:

1. Vind je het lastig om aan deze criteria te voldoen?

2. Zo ja, welke criteria zijn het lastigst?

Graag ontvangen wij je antwoord op info@fleurgroenendijkfoundation.nl.

Bij voorbaat dank!